Pumpe

U ponudi imamo potopne, vertikalne, nadzemne i sve ostale vrste električnih pumpi za gnoj i ostale fluide,

snage od 4 pa sve do 22kW, renomiranih europskih proizvođača.

 

Isporučujemo i sve sastavne dijelove, ventile, obujmice, nosače i spojnice za ugradnju i spajanje pumpi

na transportne cjevovode raznih promjera.

Za transport fluida nudimo i razne vrste cijevi te spojnice, prirubnice i koljena za iste.

 

Za sve pumpe nudimo i mogućnost automatizacije rada, prema dnevnim i tjednim pretpodešenim režimima,

te prema količini tekućine u spremniku / jami. Također isporučujemo i razne pumpe na traktorski pogon.

 

Pregled osnovnih modela pumpi:

TMHP model

Visokotlačna potopna elektromotorna pumpa sa gornjim usisom

Snage 11, 17 i 22kW, 400V, 50Hz, 1450 o/min.

Za transfer tekućeg gnoja, biomase i industrijskih i otpadnih voda

Maksimalnog kapaciteta 200, 300 i 350 m3/h, te tlaka 2.0, 3.2 i 3.8 Bar-a.

 

TMP model

Standardna potopna pumpa za razne namjene

Snage od 4-22kW, 400V, 50Hz, 1450 o/min.

Maksimalnog kapaciteta 80-408 m3/h, te tlaka 0.8-2.3 Bar-a.

LHP model

Dugoosovinska pumpa sa gornjim usisom

Snage od 11-22kW

Maksimalni  kapacitet 200-350 m3/h, tlak od 2.0-4.0 Bar-a.

LKP model

Dugoosovinska pumpa sa donjim usisom

Snage 5.5-22kW

Maksimalni kapacitet 155-408 m3/h, tlak od 0.8-2.3 Bar-a.

 

DKP model

Pumpa sa specijalno dizajniranim lopaticama

Idealna za ugradnju direktno u dionice cjevovoda

Elektromotorni ili traktorski pogon

Snage od 4-30 kW, kapacitet 18-243 m3/h, tlak od 1-5 Bar-a.

 

 

HEX model

Ekscentrične vijčane pumpe za razne namjene

Snage od 7.5-15 kW, kapacitet 26-68 m3/h, tlak od 2-6 Bar-a.

Razne potopne pumpe sa pratećim priborom

Razne centrifugalne površinske pumpe

Razne pumpe sa dugom osovinom i elektromotornim pogonom izvan tekućine

Razne pumpe sa specijalnim rotorima

10 – 1500 m3/h, do 90mm prolaz krutih tijela, do 16 Bar tlaka, lagano održavanje

Rezanje, mljevenje i usitnjavanje specijalnim strojevima

Kapaciteta do 1140 m3/h

Specijalne ekscentrične vijčane pumpe, lako rastavljanje i održavanje, mogućnost podešavanja