Separatori

Nudimo razne separatore tekuće/krute faze za:

Farmarstvo

  • Separatori tekućeg gnoja: za lakši trnasport, optimizirano skladištenje ili kao stelja

Bioplinska postrojenja

  • Odvajanje krute i tekuće faze prije ili poslje procesa fermentacije

Industrija

  • Industrija hrane: separacija otpadnog povrća, kora i kožica
  • Klaonice: Separacija sadržaja crijeva
  • Destilerija: Separacija raznih kaša

Snage od 2.2 – 7.5 kW

Kapacitet od 4 – 45 m3/h

Suha tvar do 37%