Informacije

Panontech d.o.o.

Tvrđavica 130
31000 Osijek
Hrvatska

Registriran kod trgovačkog suda u Osijeku

Temeljni kapital: 2.654,46 € uplaćen u cijelosti

MBS: 4325893
OIB: 55048758666

Žiro račun otvoren kod: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR44 2500 0091 1014 5628 7

Direktor
Ilija Kesedžić