Informacije

Panontech d.o.o.

Tvrđavica 130
31000 Osijek
Hrvatska

Registriran kod trgovačkog suda u Osijeku

Temeljni kapital: 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti

MBS: 4325893
OIB: 55048758666

Žiro račun otvoren kod: Slatinska Banka d.d.
ŽR: 2412009-1133005019
IBAN: HR06 2412 0091 1330 0501 9

Direktor
Ilija Kesedžić