Bušenje bunara

U suradnji sa renomiranim partnerom na području geotehnike vršimo bušenje bunara
maksimalne dubine 180,0 m i maksimalnog promjer 1.300,0 mm.

Metode bušenja:

• izravna
• reverzna
• udarna čekićem (TDH)
• udarna žlicovanjem

Sukladno ZAKONU O VODAMA prije početka bušenja nužno je ostvariti VODOPRAVNE UVJETE kod Hrvatskih Voda, a temeljem programa (projekta) vodoistražnih radova uključujući i konstrukciju zdenca (bunara).